Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

2019

Ιανουάριος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα