Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2022 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2022 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2022 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2022 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2021 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα