Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα