Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 PVK Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

2017 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2018 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιανουάριος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2019 PVK Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα